محصولات ما

 

موتور تخت بیمارستانی

موتور تخت بیمارستانی

مبتکران صنعت اولین تولیدکننده موتور تخت بیمارستانی کورس 10، 15، 20، 25، 30، 35. موتور تخت بیمارستانی با تسهیل فرآیند تغییر شکن تخت، نقش مهمی در راحتی بیمار بر روی تخت بیمارستانی دارد.

مشاهده

ریموت تخت بیمارستانی

ریموت تخت بیمارستانی

از ریموت تخت بیمارستانی برای تغییر وضعیت تخت بیمارستانی برقی استفاده می شود. این ریموت با بهترین کیفیت ساخته شده است، کیفیت دکمه ها و ساخت ریموت کنترل استاندارد می باشد.

مشاهده

 

مبتکران صنعت اولین تولیدکننده موتور تخت بیمارستانی

موتور تخت بیمارستانی با تسهیل فرآیند تغییر شکن تخت، نقش مهمی در راحتی بیمار بر روی تخت بیمارستانی دارد. هر تخت بیمارستانی برقی بسته به تعداد شکن و قابلیت تنظیم ارتفاع نیاز به ٣ يا ٤ موتور دارد. طراحی و تولید این موتورها به صورتی است که خطری برای بیماران ایجاد نمی کند.