خدمات ما

ارسال درخواست پشتیبانی به منظور سهولت در امر پشتیبانی و ارایه خدمات مناسب ، مبتکران صنعت در نظر دارد تا مشکلات فنی مشتریان محترم را به غیر از تماس تلفنی به صورت اینترنتی فراهم آورد. لذا از تمامی مشتریان محترم درخواست میگردد تا مشکلات خود را از راه های ارتباطی زیرارسال نمایند تا تیم پشتیبانی مبتکران صنعت در کوتاه ترین زمان با شما ارتباط برقرار نمایند.