محصولات

موتور تخت بیمارستانی | جک تخت بیمارستانی | موتور خطی تخت بیمارستانی | جک خطی تخت بیمارستانی | موتور تخت برقی | مبتکران صنعت
موتور تخت بیمارستانی | جک خطی | موتور خطی
نوامبر 24, 2020

ریموت تخت بیمارستانی

توضیحات

از ریموت تخت بیمارستانی برای تغییر وضعیت تخت بیمارستانی برقی استفاده می شود. این ریموت با بهترین کیفیت ساخته شده است، کیفیت دکمه ها و ساخت ریموت کنترل استاندارد می باشد.